header banner
Default

De maker van Cardano verhelpt de schaalbaarheidsproblemen van Hydra


Charles Hoskinson, de oprichter van het Cardano (ADA) netwerk, heeft in een YouTube-video uitleg gegeven over de layer 2 schaalbaarheidsoplossing genaamd Hydra. Hoewel de Cardano-gemeenschap zich zorgen maakt over de schaalbaarheid van het platform, stelt Hoskinson dat deze zorgen ongegrond zijn.

Wat is Hydra?

Hydra is ontwikkeld om de transactiesnelheid van Cardano te verbeteren en de kosten te verlagen. Het eerste protocol van Hydra, genaamd Hydra Head, dient als fundament voor meer geavanceerde systemen die gebruik maken van isomorfe, multi-party state-kanalen.

Dankzij deze isomorfe techniek hebben transacties in een Hydra Head dezelfde capaciteiten als die op de hoofdketen van Cardano. Met de hulp van actieve online deelnemers worden Hydra Heads opgezet en verrijkt met nog niet gebruikte transactie-outputs van de hoofdketen. Hierdoor verbetert de schaalbaarheid van de Cardano blockchain en neemt de efficiëntie van de gedecentraliseerde apps toe.

De toelichting van Hoskinson

Volgens Charles Hoskinson zijn de zorgen over Hydra voornamelijk gebaseerd op misinformatie en een gebrek aan begrip van hoe Hydra functioneert. Veel mensen beoordelen blockchain platformen puur op transactiesnelheid. Hoskinson benadrukt echter dat dit een vertekend beeld geeft, zeker als het gaat om Cardano. In tegenstelling tot veel andere blockchains, kan een enkele transactie bij Cardano naar meerdere adressen tegelijk versturen, wat in bepaalde situaties zeer efficiënt is.

Hij wijst erop dat enkel focussen op transacties per seconde (TPS) geen volledige indicatie geeft van een blockchain’s capaciteiten. In de video legt Hoskinson uit dat hij meer waarde hecht aan de mogelijkheid om complexe transacties te verwerken, zoals die van non-fungible tokens (NFT’s), gedecentraliseerde exchanges (DEX) en ingewikkelde smart contracts.

Sources


Article information

Author: Anthony Watkins

Last Updated: 1704548281

Views: 1429

Rating: 4.5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Anthony Watkins

Birthday: 2010-03-13

Address: 9792 Jonathan Wells, New Timothy, ID 51123

Phone: +4015840380533218

Job: Translator

Hobby: Scuba Diving, Wildlife Photography, Calligraphy, Gardening, Beer Brewing, Geocaching, Orienteering

Introduction: My name is Anthony Watkins, I am a intrepid, priceless, valuable, accomplished, fearless, risk-taking, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.