header banner
Default

Hoeveel bitcoins en cryptocurrency werd gestolen in de eerste helft van 2023?


Hoeveel bitcoin en crypto er in de 1e helft van 2023 werd gestolen

Foto: Lucky Business/Shutterstock

Volgens een rapport op Twitter van Web3 beveiligingsbedrijf Beosin is de totale waarde aan gestolen crypto in de eerste zes maanden dit jaar flink gedaald ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. In de eerste helft van 2023 is $656 miljoen aan criminaliteit verloren gegaan. Dit is drie keer minder dan de eerste helft van 2022, toen criminelen $1,91 miljard buitmaakten. 

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Totale waarde gestolen crypto flink gedaald

VIDEO: Why You MUST Own at least 1 BTC in 2023 - Mark Yusko
Savvy Finance

Volgens het rapport ging het grootste deel van de gestolen crypto, $471,43 miljoen, verloren aan aanvallen van hackers. Ook ging er $108 miljoen verloren aan phishing scams, zoals bij de bestolen Didi Taihuttu waarschijnlijk het geval is geweest.

De resterende $75,87 van het totaal ging verloren aan zogeheten ‘rug pulls’. Bij deze vorm van oplichting richten de oplichters een eigen coin op. Als die flink in waarde begint te stijgen en er een mooie hoeveelheid geld in omloop is, trekken de eigenaren de stekker eruit en gaan ze er met het geld vandoor. Een dergelijke rug pull vond plaats bij de beruchte squid game token

H1 2023 Web3 Security Statistics

🚨Total losses from hacks, phishing scams, and rug pulls in Web3 reached $655.61 million in the first half of 2023.

Among them,
108 attacks -> $471.43M
Phishing scams -> $108M
110 rug pulls -> $75.87M pic.twitter.com/8Q9kmDETfQ

— Beosin Alert (@BeosinAlert) June 30, 2023

De totale waarde aan gestolen crypto is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. In H1 (de eerste helft van een jaar) van 2023 werd er $656 miljoen buitgemaakt. In H1 van 2022 was dat $1,91 miljard en in H2 van 2022 was dat $1,69 miljard. Er is dus een gestage daling aan de gang. Natuurlijk zijn criminelen vaak even dynamisch als de crypto industrie zelf en kan het snel omslaan, maar beveiligingsbedrijven mogen zichzelf wel even op de borst kloppen.

Advertisement

Herstelpercentage indrukwekkend hoog

VIDEO: Bitcoin or Altcoins in 2023? 🚀
Altcoin Daily

Volgens het rapport kwam het grootste gedeelte van de gestolen coins en ook NFT’s van het Ethereum netwerk. Van de in totaal $656 miljoen aan gestolen crypto kwam $215 miljoen weer terug in de handen van de oorspronkelijke eigenaar. Dat staat gelijk aan een herstelpercentage van 45,5%. Dat is een indrukwekkende verbetering ten opzichte van vorig jaar, waarin maar 8% van gestolen crypto is hersteld.

Het rapport meldt dat $113 miljoen aan gestolen tokens door mixers werden gehaald, die herstellen aanzienlijk lastiger maken. De meest gebruikte mixer voor de klus was Tornado Cash, waar $45,38 miljoen doorheen werd gesluisd.  

Sources


Article information

Author: Jared Rogers

Last Updated: 1698933722

Views: 913

Rating: 4.6 / 5 (71 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jared Rogers

Birthday: 1979-12-13

Address: 374 Sanders Station Suite 558, Duranberg, AR 69618

Phone: +3679597265625333

Job: Veterinarian

Hobby: Drone Flying, Meditation, Wildlife Photography, Rock Climbing, Video Editing, Table Tennis, Golf

Introduction: My name is Jared Rogers, I am a rare, enterprising, variegated, persistent, proficient, vibrant, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.